Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Kriterier för urval

Ansökan till utbildningen till skolambassadör bedöms utifrån följande kriterier:

Valbarhetskriterier

  • Den som gör intresseanmälan, nedan kallad ansökaren, är lärare eller annan pedagogisk personal anställd på en svensk grundskola (det senare stadiet), folkhögskola med allmän linje eller gymnasieskola, och arbetar aktivt i den dagliga pedagogiska verksamheten där.
  • Ansökaren har korrekt fyllt i de obligatoriska fält som finns i intresseanmälan.
  • Intresseanmälan är gjord senast sista ansökningsdatum.
  • Till intresseanmälan har bifogats ett brev från skolledare. Detta ska ha inkommit senast dagen för sista ansökningsdatum. 

Kvalitetskriterier

Ansökaren beskriver vilka egenskaper och kvalifikationer han/hon har och som kan bedömas vara användbara i ett arbete som skolambassadör. Det kan till exempel vara:

  • Erfarenhet av EU-undervisning/ den europeiska dimensionen.
  • Tidigare erfarenhet av skolutvecklings- och förändringsarbete.
  • Intresse för och insikter i hela skolans verksamhet.
  • Intresse av att arbeta tillsammans med skolledning och kollegor och av att fungera som inspiratör.
  • Ansökaren gör en minikartläggning på temat "Europa i min skola och min skola i Europa". I denna framgår hur nuläget är på skolan och framtida behov identifieras. Beskrivning och behov är på verksamhetsnivå.
  • Ansvarig skolledare motiverar sitt val av lärare och beskriver dennas kvalifikationer och hur läraren ska stödjas i arbetet med den europeiska dimensionen. Det framgår också att skolledaren är införstådd i sin egen roll och villkoren för utbildningen.