Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Bolognaprocessen

- det europeiska området för högre utbildning.

Det svenska högskolesystemet har förändrats en hel del de senaste åren bland annat till följd av den så kallade Bolognaprocessen. Processen bygger på Bolognadeklarationen och har som mål att göra Europa till ett sammanhållet område för högre utbildning.

Bakgrund

Bolognadeklarationen har fått sitt namn efter ett möte i Bologna år 1999. Där undertecknade 29 europeiska länder en deklaration om att göra det lättare för studenter och arbetssökande akademiker att röra sig över nationsgränserna i Europa. I dag är över 45 länder anslutna till detta europeiska samarbete.

Bolognaprocessens tre övergripande mål

Målet med Bolognaprocessen var att Europa fram till år 2010 skulle bli ett sammanhållet europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area, EHEA). De tre övergripande målen är att

  • främja mobilitet
  • främja anställningsbarhet
  • främja Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent.

Mer information om Bolognaprocessen finns på Universitets- och högskolerådets webbplats:

Bolognaprocessen på uhr.se (nytt fönster)

Relaterade länkar