Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationalisering inom vuxenutbildning

Appar för användning av smarta mobiltelefoner i undervisningen, idéer och verktyg för utbildning och integration av invandrade kvinnor, mångsidig och kvalificerad utbildning i konstinramning.

Det är några exempel som visar på hur du som arbetar inom vuxenutbildning och folkbildning kan höja kvaliteten i din verksamhet genom att delta i internationellt samarbete.

Att få in ett internationellt perspektiv i undervisningen innebär en möjlighet till nya kunskaper, nya erfarenheter och värdefulla kontakter.

Med en lång tradition av vuxenutbildning och folkutbildning har Sverige också mycket att bidra med till övriga Europa och världen.

Global kunskap ger ökad kvalitet och

 • leder till en nyttig och utvecklande reflektion över den egna verksamheten
 • engagerar elever och lärare
 • ger nya insikter om utbildningsmiljöer
 • ger nya sätt att undervisa

Genom oss kan din organisation söka ekonomiskt stöd, och få praktisk handledning, för att genomföra samarbetsprojekt, elev- och lärarutbyten, delta i kurser och konferenser, åka på studiebesök och mycket mer.

Program som riktar sig till vuxenutbildningsområdet

För samarbeten och utbyten inom Europa finns programmen

 • Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning
 • Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning
 • Erasmus+ kontaktseminarier

För samarbeten och utbyten inom Norden och Baltikum finns

 • Nordplus Vuxen
 • Nordplus Nordiska språk
 • Nordplus Horisontal

För samarbeten och utbyten med utvecklingsländer finns

 • Athena
 • Atlas konferens
 • Atlas partnerskap
 • Atlas praktik