Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationalisering inom yrkesutbildning

Ökat samarbete mellan utbildningsorganisationer, företag och arbetsmarknadens parter. Nya metoder och verktyg. Internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling.Genom internationella samarbeten och utbyten får du in perspektiv, erfarenheter och kompetenser från andra länder i undervisningen. Det tror vi bidrar till en långsiktig kvalitetsförbättring av yrkesutbildningen - i Sverige, Europa och övriga världen.

Genom oss kan du söka ekonomiskt stöd för allt från studiebesök, praktik och kompetensutveckling till att starta internationella utvecklingsprojekt.

Programmen stöder inte bara samarbete mellan skolor, utan uppmuntrar också till utbyte mellan olika utbildningsanordnare, företag och organisationer. Nära samarbete mellan skola och arbetsliv är viktigt, inte minst inom yrkesutbildning.

Program som riktar sig till yrkesutbildningsområdet

För samarbeten och utbyten med länder inom Europa finns

 • Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning
 • Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning
 • Erasmus+ kontaktseminarier

För samarbeten och utbyten i Norden och Baltikum finns

 • Nordplus Junior
 • Nordplus Vuxen
 • Nordplus Nordiska språk
 • Nordplus Horisontal

För samarbeten och utbyten med utvecklingsländer finns

 • Athena
 • Atlas konferens
 • Atlas partnerskap
 • Atlas praktik