Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Stöd i arbetet med internationalisering

Fanni Faegersten, internationell koordinator vid Lunds universitet. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Är du ansvarig för frågor som rör internationalisering på ett lärosäte, i en skola, kommun eller i någon annan organisation? Hos oss kan du få stöd när det gäller att söka och administrera projekt och utbyten inom våra program, liksom tips och råd i arbetet med att informera om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte.

Läs mer i vänstermenyn.