Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationaliserings- ansvarig i annan organisation

Har du till uppgift att utveckla det internationella arbetet i en kommun, skola eller annan organisation? Hos oss finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för olika former av internationellt samarbete. Du kan även få tips och råd när det gäller att arbeta med internationalisering.

Internationalisering med stöd från Internationella programkontoret kan handla om allt ifrån kompetensutveckling utomlands för lärare, pedagoger och annan personal, till internationella samarbetsprojekt och praktik och studier utomlands för elever och studerande. Beroende på vilken typ av organisation du arbetar i och vad ni vill göra finns olika program att söka medel ifrån.

Genom sökfunktionen "Hitta rätt program eller stipendium" kan du ta reda på vilket program som kan vara aktuellt för den form av internationellt samarbete som ni vill sätta igång med.

För dig som har ett pågående projekt

Arbetar du redan med ett eller flera projekt med stöd av oss och vill ha information om vad som gäller ifråga om till exempel rapportering och utbetalning av medel? På sidan "Program - A till Ö" hittar du alla våra program i bokstavsordning. Under respektive programsida finns information som rör administration av projekt inom programmet.

Tips och stöd i ditt informationsarbete

Behöver du stöd i arbetet med att informera om internationalisering och vad det kan leda till? Bland länkarna till höger hittar du information som kan vara användbar i det arbetet. 

Här finns de uppföljningar och utvärderingar av internationaliseringens effekter som vi regelbundet genomför och en geografisk översikt över olika kommuners deltagande i våra program.

Du hittar också länkar till broschyrer, filmer och annat informationsmaterial som du kan använda för att informera lärare, pedagoger, elever eller verksamhetsledning om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte.