Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationaliserings- ansvarig vid ett lärosäte

Vi ansvarar för flera program som ger möjlighet till internationellt samarbete och utbyte för lärosäten i Sverige.

Det kan handla om allt ifrån internationellt student- och lärarutbyte, till större utvecklingsprojekt mellan institutioner vid lärosäten i olika länder. De flesta möjligheterna inom högskoleområdet finns inom programmen Erasmus, Nordplus högre utbildning, Minor Field Studies, Linnaeus-Palme och Tempus. Vi ansvarar också för ett av de stipendieprogram som vänder sig till avgiftsskyldiga studenter från länder utanför Europa.

Hitta ditt program

All information om hur ditt lärosäte ansöker till de olika programmen finns under respektive programsida, som du hittar via länken "Program - A till Ö" till höger. På programsidorna finns också information om rapportering och administration av projekt inom programmen, och kontaktuppgifter till ansvariga handläggare.

Stöd i informationsarbetet

Behöver du stöd i arbetet med att informera om internationalisering och vad det kan leda till? I länklistan till höger hittar du också information om olika lärosätens deltagande i våra program, liksom uppföljningar och utvärderingar av internationaliseringens effekter.

Där finns också broschyrer, filmer och annat informationsmaterial du kan använda för att informera studenter och lärare om möjligheter till studier, praktik och kompetensutveckling utomlands.