Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Kompetensutveckling

Lärare och elever

Vill du komma vidare inom ditt yrke? Utveckla helt nya kunskapsområden eller få perspektiv på sådant du redan kan?

Vi arbetar med program och stipendier som rör kompetensutveckling för de flesta yrkesgrupper inom området utbildning och lärande. Kompetensutvecklingen och fortbildningen handlar om internationellt erfarenhetsutbyte av olika slag.

Här hittar du möjligheter för lärare, pedagoger, administrativ personal, utbildningsansvariga, studie- och yrkesvägledare, museipedagoger, studiebibliotekarier och skolledare att söka medel och få stöd. En del program vänder sig också till företagare. 

Läs mer om vad man kan göra i vänstermenyn. Om du redan vet vad du vill göra och vill se vilka program och stipendier som just du kan söka - gå in på "Hitta rätt program" till höger.