Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Delta i kurser och konferenser

Genom vissa program kan den skola/organisation där du jobbar, för vissa program du själv, söka medel för att gå på konferens eller delta i kurser och seminarier, både i Sverige och utomlands. Vilket program du kan söka beror på vad du arbetar med och vad du är intresserad av att göra.

Lärare och pedagoger i förskola och skola

Genom "Erasmus+ mobilitet skola" kan du som är lärare eller har en annan pedagogisk funktion inom förskola, grundskola eller gymnasieskola delta i fortbildningskurser som genomförs i ett annat europeiskt land.

Det är den organisation där du jobbar som ansöker. Läs mer om Erasmus+ mobilitet skola

För dig som arbetar med vuxnas allmänna lärande

Arbetar du inom vuxenutbildning eller inom området vuxnas lärande finns "Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning". Genom det kan du delta i fortbildningskurser som genomförs i ett annat europeiskt land. Kurserna ska ha ett tydligt pedagogiskt innehåll och en tydlig europeisk dimension.

Det är den organisation där du jobbar som ansöker. Läs mer om Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Medverka vid internationella konferenser

Genom "Atlas konferens" är det möjligt att medverka vid internationella konferenser genom att exempelvis hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning. Förskolor, grund- och gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, allmänna linjer vid folkhögskolor samt kompletterande utbildningar kan söka.

Läs mer om Atlas konferens

Den Globala Skolan erbjuder kurser och seminarier

För dig som arbetar i skolan finns också ”Den Globala Skolan”. Det är en verksamhet som erbjuder - oftast kostnadsfria - seminarier och fortbildningskurser i hela Sverige. Här får du kunskaper om och insikter i hållbar utveckling och globala frågor. Det finns också möjlighet att göra en global resa för att att möta människor i deras vardag, förstå kulturmötets möjligheter och att skapa band för framtiden.

Läs mer om Den Globala Skolan

Lärare vid universitet och högskola

Lärare vid universitet och högskolor kan via Erasmus+ mobilitet högre utbildning fortbilda sig i ett annat europeiskt land.

Det är lärosätet där du jobbar som ansöker. Läs mer om Erasmus+ mobilitet högre utbildning