Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Att leda internationellt arbete i skolan

Skolledare/rektor

Internationalisering är ett både roligt och effektivt sätt att arbeta med strategisk utveckling av din skola eller organisation.

Genom oss finns möjlighet att söka finansiering för allt från internationella samarbetsprojekt med elev- och lärarutbyten, till utlandspraktik för elever på yrkesförberedande gymnasieprogram eller kompetenstuveckling utomlands för dig som är skolledare och för dina lärare och pedagoger. Beroende på vad din skola vill göra och vilka länder i världen ni vill samarbeta med finns olika program att söka medel ifrån.

Pedagogiska vinster

Att samarbeta internationellt, till exempel i form av ett projektsamarbete med en skola i ett annat land, är ett sätt att möta kraven i läroplaner och kursplaner. Det ger goda möjligheter att arbeta med ett eller flera ämnen utifrån ett tematiskt perspektiv och ger ofta pedagogiska vinster. Exempelvis i form av en möjlighet att reflektera över den egna verksamheten och ett ökat engagemang för lärandet från lärare och elever.

Dessutom innebär internationellt samarbete insikter i nya utbildningsmiljöer och kan, genom erfarenhetsutbyten med lärare och skolledare i andra länder, utmynna i nya sätt att undervisa.

Tips och råd

Handläggarna på vår myndighet har stor erfarenhet av att arbeta med internationalisering i skolan och ger också gärna tips och råd kring hur ni kan komma igång med ert internationella arbete.