Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Studerande inom yrkesutbildning

Praktisera på en yrkesarbetsplats

Om man studerar inom yrkesutbildning kan man via programmet "Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning" få medel för att praktisera på en arbetsplats utomlands.

På motsvarande sätt kan personal med ett pedagogiskt ansvar vid en organisation verksam inom yrkesutbildning och yrkesvägledning få stöd för jobbskuggning och erfarenhetsutbyten vid ett företag eller utbildningsorganisation i ett annat land som deltar i programmet. 

Elever på gymnasiets yrkesförberedande program eller studerande inom yrkesvux, har också möjlighet att genomföra praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utlandet via programmet "Atlas praktik".

Genom programmet "Nordplus Junior" finns också möjlighet för elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att göra praktik utomlands.

För att kunna delta krävs att skolan, organisationen eller företaget där du studerar eller är anställd ansökt om medel för samarbete och utbyte genom programmen.

Läs mer på sidorna Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning, Atlas praktik och Nordplus Junior