Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Studerande inom yrkesutbildning

Globalt utbyte inom yrkesutbildning

"Athena" är ett program för globalt utbyte inom yrkesutbildning och ger stöd för samarbete med utvecklingsländer. Det ska ge en ökad förståelse för andra kulturer och för frågor som rör biståndsverksamhet, öka elevernas intresse för språk och stärka deras yrkeskompetens. Det är möjligt för en grupp med både elever och personal inom gymnasieskolans yrkesförberedande program och Yrkesvux att delta.

Läs mer om Athena utbyten