Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Om utbyten.se

På utbyten.se hittar du information om de program och aktiviteter som hör till Universitets- och högskolerådets verksamhet och uppdrag att informera om och ge stöd till internationellt samarbete och utbyte.

Genom programmen och aktiviteterna kan förskolor, skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands.

Internationellt samarbete och utbyte 

Universitets- och högskolerådet har bland annat i uppdrag främst från regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet att samordna och föra ut ett antal EU-program, samt en del andra internationella program för samarbeten och utbyten.

Vårt ansvar för programmen skiftar beroende på finansiär och verksamhetens karaktär. Alltifrån ett fullt ansvar med information, administration av ansöknings- och projektprocesser samt uppföljning till ansvar för enbart information och spridning av resultat då andra institutioner fattar beslut.

Genom de program och aktiviteter vi ansvarar för ska myndigheten

  • främja och stödja utvecklingsprocesser och mobilitet inom utbildning och kompetensutveckling inom ramen för det internationella samarbetet
  • medverka till att det svenska utbildningssystemet, företag och organisationer ges bästa möjliga förutsättningar för att tillvarata de olika möjligheter som det internationella samarbetet inom utbildning och kompetensutveckling erbjuder
  • verka som en sambandsorganisation mellan Sverige och EU inom områdena utbildning och kompetensutveckling.