Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Att synliggöra lärandet

Den 11 november 2015 arrangerades en nationell konferens i Västerås om Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Konferensen handlade om hur SeQF kan användas och hur den förhåller sig till andra Europeiska överenskommelser som Sverige ställt sig bakom.

Du hittar presentationer, filmer och annat från konferensen på SeQF:s webbplats:

Konferensprogram (nytt fönster)

Frågor och svar från konferensen (nytt fönster)

Presentationer från konferensen (nytt fönster)

Filmer från konferensen (nytt fönster)

Deltagarlista (nytt fönster)

Mer om konferensen

Konferensen arrangerades av Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskolerådet.

Representanter från arbetslivets organisationer, regionala kompetensplattformar och arbetsförmedling, bemannings- och rekryteringsföretag och beslutsfattare och ansvariga för utbildning inom en myndighet, ett lärosäte, folkbildning eller företag deltog.

Talare var statssekreterare Robert Mörtvik, tjänstemän från Europeiska kommissionen, utbildningsdepartementet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskolerådet.

Om SeQF

För att förenkla och öka rörligheten inom EU infördes 2008 en gemensam referensram för kvalifikationer, EQF - European Qualifications Framework. Med referensramen kan EU-medborgarnas olika kvalifikationer från både studier och arbetslivet jämföras på ett lättare sätt.

Den svenska referensramen, SeQF, beskriver resultat av lärande, kunskaper, färdigheter och kompetenser på åtta nivåer. I ett första steg inplaceras utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, bland annat grundskola, gymnasieskola och högskola. I ett andra steg öppnas möjligheten för andra utbildningsanordnare utanför det offentliga utbildningssystemet, inom exempelvis branscher, folkhögskola, idrottsföreningar och privata organisationer, att ansöka om att få en nivåplacering i referensramen.