Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ för högre utbildning – lansering med fokus på utomeuropeiskt samarbete

Här hittar du länk till webbsändning från konferensen den 4 december, samt talarnas presentationer. Vi har även lagt upp svar på de frågor som under konferensen kom in via Twitter.

Se webbsändning från konferensen (nytt fönster)

Presentationer


Inledning, Sten Vesterman, Universitets- och högskolerådet:

Erasmus+ för högre utbildning, lansering med fokus på utomeuropeiskt samarbete - inledning

Erasmus+ - en ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning, Anna Angermann, Universitets- och högskolerådet:

Erasmus+ - en ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning (pdf)

Erasmus+ 2014-2020 - International Dimension, Graham Wilkie, EU-kommissionen:

Erasmus+ 2014-2020 - International Dimension (pdf)

Möjligheter till samarbeten utanför Europa för svenska lärosäten, Rebecka Herdevall, Universitets- och högskolerådet:

Möjligheter till samarbeten utanför Europa för svenska lärosäten (pdf)

Ett gott exempel på projektsamarbete, Elisabeth Kjellsson, byggnadsfysik, Lunds universitet:

Ett gott exempel på projektsamarbete (pdf)

Internationella mobilitetsprogram: Marie Skłodowska-Curie och Mobility for Growth, Erik Litborn, VINNOVA:

Internationella mobilitetsprogram: Marie Sklodowska-Curie och Mobility for Growth (pdf)

 

Svar på frågor från Twitter:


Mer eller mindre pengar till studentmobilitet? Kommer fler svenska studenter kunna åka nu?

Det kommer att finnas mer pengar för studentmobilitet inom Erasmus+ än det funnits inom Programmet för livslångt lärande. Preliminära beräkningar tyder på att studenterna kommer att kunna få ett månatligt stipendium på ungefär samma nivå som ett genomsnittligt stipendium idag. Därmed kommer vi att kunna finansiera fler studenters deltagande i Erasmus+ högre utbildning.

Ingår vuxnas lärande i samarbetsprojekten (tidigare Grundtvig)?

Erasmus+ omfattar hela utbildningssektorn, det vill säga även vuxnas lärande.

Var finns informationen om studielånegarantin?

Mer information om studielånsgarantin kommer att publiceras i samband med att utlysningen att ta del av studielånen går ut till europeiska banker.

Vad för slags stöd kan föreningar söka?

Inom mobilitetsdelarna finns samarbetsmöjligheter enbart för lärosäten som innehar en ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

Inom ramen för samarbetsprojekt finns flera möjligheter för organisationer av alla slag att delta i samarbeten. Inom Erasmus+ betonar man att det är innehållet i projektet, snarare än organisationens typ eller sektorstillhörighet, som är avgörande.

Vissa samarbetsprojekt, till exempel kunskapsallianser, innehåller vissa begränsningar av möjligheten för andra organisationer än lärosäten att delta. Mer information om exakt hur programmen utformas kommer i samband med utlysningen. Vi kommer att publicera utlysningen på utbyten.se så snart vi kan.

Hur kommer EVS se ut i framtiden?

EVS (Europeisk Volontärtjänst) hanteras av Ungdomsstyrelsen som en del av Ung och aktiv i Europa. Aktiviteten kommer att finnas kvar inom Erasmus+. Kontakta Ungdomsstyrelsen (www.ungdomsstyrelsen.se) för mer information.