Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Europahuset 13 oktober 2011: Internationalisera för en skola i världsklass!

Hur bidrar internationellt samarbete till att utveckla skolan och elevernas kunskaper? Vad spelar internationaliseringen för roll i GY11 och den nya grundskolan?

Det var utgångspunkten för seminariet "Internationalisera för en skola i världsklass!" som Internationella programkontoret anordnade i Europahuset i Stockholm den 13 oktober. Här kan du ladda ner material som presenterades vid konferensen:

Rapport: Internationalisering i skolans styrdokument 2011 (pdf, nytt fönster)
En kartläggning av skolans uppdrag om internationalisering, kopplat till Internationella programkontorets verksamhet. Rapporten är skriven av Peder Sandahl på uppdrag av Internationella programkontoret (2011).

Broschyr: Internationalisering i skolan (pdf, nytt fönster)
Om internationellt samarbete och de nya läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola (2011)

Presentationer från föreläsare:

Peder Sandahl, expert PS Pedagog:
Internationalisering och de nya läroplanerna (pdf, nytt fönster)

Daniel Edquist och Gunnel Rydholm Olsson, Internationella programkontoret:
Världens möjligheter - skolutveckling med stöd av Internationella programkontoret (ppt, nytt fönster)

Jan Johansson, Göteborgsregionens Tekniska College (GTC):
Internationalisering som kvalitetshöjande strategi (pdf, nytt fönster)

Kristina Björkegren Linder, Stockholms stad, och Happy Hilmarsdottir, Hässelbygårdsskolan:
Comenius regio TCTP Stockholm - Leeds (pdf, nytt fönster)