Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Seminarium 2008: Hur får vi fler studenter att delta i Erasmus?

Vinjettbild Erasmusseminarium

Mycket har hänt när det gäller utlandsutbytet under de senaste åren, men än finns hinder på vägen. För att ta reda på hur de ser ut har Programkontoret sammanställt en enkät som bildade bakgrund till föredrag och debatter på seminariet "Hur får vi fler studenter att delta i Erasmus" den 2 september 2008 i Stockholm.

Det finns ett intresse hos studenter och lärare, men strukturella hinder sätter käppar i hjulen. Samarbetet mellan myndigheter ska underlättas och en gemensam informationsplattform för alla lärosäten är på gång.

Utlandsstudier bör inte bli obligatoriska, men borde ingå i strukturen och bli en del av utbildningen i alla program. Lärare och studenter behöver uppmuntran och stöd. Men det personliga mötet och erfarenhetsutbytet är viktigast.

Det är några synpunkter som kom fram under dagen. Du kan ta del av föredragshållarna syn på utlandsutbyte och utlandsstudier, och hur vi ska få fler studenter att delta i Erasmusutbyte genom länkarna nedan.

Utgångspunkter för arbetet med Erasmus,
Ulf Melin, generaldirektör Internationella programkontoret:

Europa - ett populärt resmål
Varför vill inte fler svenska studenter åka ut i Europa och studera? Nu startar Programkontoret en kampanj för att öka intresset.

SIFO-undersökning om utlandsstudier och Erasmusprogrammet bland studenter, lärare och prefekter, Ingemar Boklund, undersökningsledare:

Större engagemang och mer uppmuntran behövs
Studenterna är intresserade av Europa och internationellt utbyte, men bland annat familjeskäl gör att de avstår. Många tycker sig inte få reda på de möjligheter som finns. Därför krävs större insatser och mer uppmuntran från lärosätena.
- Det goda exemplets makt är stark, betonade Ingemar Boklund.

Regeringens kommande internationaliseringsproposition, Peter Honeth, statssekreterare hos högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg:

Utlandsstudier del av utbildningen – förslag till våren
Internationalisering och utbyte bidrar till hög kvalitet i utbildningen. Därför är frågorna viktiga och borde bli en del av själva utbildningen. Men lärarna behöver bättre stöd för att delta.

Högskoleverkets arbete med mobilitet, Gunnar Enequist, projektledare Högskoleverket:

Utbytet går framåt – men många förbättringar möjliga
Svenska lärosäten har utvecklats i sitt internationella arbete. Men lärare borde meriteras för sitt arbete och utbytena måste bli en del av utbildningen, inte ett avbrott. Nu arbetar Högskoleverket med en gemensam informationsplats för att underlätta för alla lärosäten.

Så här jobbar Handelshögskolans och Linköpings universitet med Erasmus, Erasmusansvariga Anna Gyllström och Micaela Sjöberg:

Samlade webbplatser och goda exempel – råd från erfarna
Om lärarna är positiva till utbyte och själva åker ut är det också fler studenter som reser på utbyte. Ett sådant samband finns. Det intygade två representanter från lärosätena.

Gruppdiskussioner

Lärarna har en nyckelroll
Universitets- och högskolelärarna har en nyckelroll när det gäller att inspirera studenterna att delta i utlandsstudier. Det var en sak som framhölls under seminariets gruppdiskussioner.

Avslutande paneldiskussion

Personliga möten viktigaste drivkraft
Det är mötet med människor som kan berätta om Erasmus och om sina erfarenheter, som inspirerar andra att åka ut. Men lättillgänglig information och goda villkor för lärare och studenter underlättar. Det menade deltagarna i den paneldiskussion som avslutade eftermiddagen.