Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Rapport från hearing 12 april 2011 med Forum för internationalisering (Forum) och representanter för lärosäten.

Forum har i uppdrag att förbättra samordningen mellan svenska myndigheter och organisationer som berörs av och kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering.

Ett område som berörs är svenska lärosätens samarbete med andra länder, i första hand strategiska samarbeten. För Forums del gäller intresset främst samarbete omkring utbildning.

För att kunna diskutera möjliga initiativ behövde medlemmarna i Forum öka sin kunskap, framförallt om de problem som lärosätena upplever. Forum bjöd därför in representanter för alla lärosätena till en hearing. Inbjudna var personer i lärosätenas strategiska ledning och personer med kunskap om aktuella samarbeten vid respektive lärosäte.

Till höger finner du en sammanfattande rapport från hearingen, Rapport - Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten.