Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationalisera mera! Utmaningar och möjligheter för utbildningsområdet

Torsdagen den 15 april 2010 anordnade Internationella programkontoret och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett seminarium på temat internationalisering i skolan.

Ett femtiotal deltagare fanns samlade för att diskutera internationaliseringens utmaningar och möjligheter för utbildningsområdet. Gruppdiskussioner varvades med tal av Kent Johansson (C), regionråd i Västra Götalandsregionen och ledamot i Regionkommittén, Järfällas barn- och ungdomsdirektör Kah Slenning, samt Sjuhärads kommunalförbunds internationella samordnare Camilla Winter.

Dokumentation finns på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats (nytt fönster)