Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationalisering som en strategisk väg till högre lärarkompetens

Hur kan internationellt samarbete och utbyte höja kompetensen hos lärare i Sverige? Det var temat på den konferens Universitets- och högskolerådet arrangerade den 11 november 2013; hur internationella samarbeten kan fungera kompetenshöjande för den pedagogiska personalen inom skolan.

Presentationerna publiceras efter hand.

Höjd kompetensnivå, internationell erfarenhet och ökad arbetsglädje. Det är några positiva effekter av deltagande i de EU-program som Universitets- och högskolerådet förmedlar. Programmen kan med fördel användas strategiskt i skolans utvecklingsarbete genom att de tillför ekonomiskt stöd och ger möjligheter till kompetensutveckling för pedagogisk personal. Att delta i ett EU-projekt ger också tillgång till värdefulla kontaktnät och erfarenheter hos en samlad europeisk lärarkår.

Program

Program: Internationalisering - en strategisk väg till högre lärarkompetens (pdf)

Presentationer

Utbildningsfrågor i ett europeiskt perspektiv, Carl-Albert Hjelmborn, utbildningsråd vid Sveriges EU-representation i Bryssel:

Utbildningsfrågor i ett europeiskt perspektiv (pdf)

Betydelsen av lärares informella nätverkande - resultat kring hur lärare lär formellt och informellt, Riina Vuorikari, gästforskare vid The Institute for Prospective Technological Studies i Sevilla:

Teacher networks for professional development and teacher competencies (på slideshare.net)

Aktuella satsningar för ökad lärarkompetens i Sverige, Erik Nilsson, avdelningschef Skolverket. (Ingen presentation)

Erasmus+ — EU:s nya program för utbildningssamarbetet i Europa 2014-2020, Hans Grönlund, Universitets- och högskolerådet:

Presentation kommer inom kort.

Seminarier

Seminarium 1: Kompetensutveckling som mervärde!

Hur kan praktikprojekt för elever och större utvecklingsprojekt bidra till kompetensutveckling av personal? Medverkande: Pernilla Öhberg och Kenneth Karlsson, Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka, och Anne-Louise Wensberg, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg:

EURIAC-projektet, Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka (pdf)

Kompetensutveckling genom internationalisering, Hvitfeldtska gymnasiet (pdf)

Seminarium 2: Organisationer i samverkan regionalt och i Europa

Genom att förvaltning, skola och ytterligare en organisation samverkar med motsvarande grupp partners i Europa nås nya insikter och kompetensen höjs hos personalen. Hur använder vi och utvecklar varandras kompetens på regional och europeisk nivå? Medverkande: Staffan Åkerlund, Skellefteå kommun, samt Inkeri Böök och Gunilla Bjorck, Eskilstuna kommun:

Modeling School Success for Children with Foreign Background, Skellefteå kommun (pdf)

Comenius Regio - projekt 2011-2013, Eskilstuna kommun (pdf)

Seminarium 3: Internationalisering i lärarutbildningen – hur drar vi nytta av det i skolan?

Deltagande i internationella projekt och att ta emot europeiska lärarkandidater kan bidra till ökad kvalitet i skolan om det är ett led i en genomtänkt strategi. Hur kan man tänka för att få långsiktig effekt och undvika jippon? Medverkande: Ulf Rosén och Emil Tyberg, Linnéuniversitetet i Växjö:

Exempel Erasmus Intensive Program, Linnéuniversitetet (pdf)

Tempus project summary (pdf)

Programme Erasmus IP 2012 (pdf)

Programme Erasmus IP 2013 (pdf)

VFU utomlands, Linnéuniversitetet (pdf)

Seminarium 4: Individuell kompetensutveckling för många – hur bör man tänka och vad kan det ge?

Hur kan en organisation använda EU-programmen för att kompetensutveckla pedagogisk personal på ett strategiskt och medvetet sätt? Vad ska man tänka på, och vilka erfarenheter kan vi ta med oss till Erasmus+? Medverkande: Christel Bäckström, GR Utbildning, och Maria Sandgren, Hofors kommun:

Individuell kompetensutveckling för många - hur bör man tänka och vad kan det ge? (pdf)

Jobbskuggning på Island (pdf)

Seminarium 5: Läraryrket 2025 – hur ser framtiden ut?

Vad vet och tror vi om framtidens lärare? Titta närmare på, analysera och diskutera fem fiktiva scenarier som skildrar hur läraryrket inom obligatorisk utbildning kan te sig år 2025. Seminariet genomfördes på engelska. Medverkande: Riina Vuorikari, The Institute for Prospective TechnologicalStudies, Sevilla:

Teaching profession in 2025 - 5 stories of possible futures (på slideshare.net)