Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationalisering som utvecklingskraft, november 2012

Vid tre tillfällen i november arrangerade vi tillsammans med regionala aktörer i Helsingborg, Göteborg och Sundsvall konferensen om internationalisering som en möjlighet för det livslånga lärandet och hur Internationella programkontoret kan stödja detta arbete.

Konferensen vände sig till beslutsfattare och pedagogisk personal, som lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, bibliotekarier, utvecklingsledare, lärarstuderande med flera.

Vi tog bland annat upp

  • EU och Sverige med fokus på skolans internationella arbete – fyra tidsperspektiv
  • Internationalisering i våra styrdokument
  • Resultat från 15 års arbete med internationalisering

Internationella programkontorets regionala representanter var värdar för konferenserna.

Presentationer:

Jan Hylén:

Internationaliseringen speglad i fyra tidsperioder (pdf)

Peder Sandahl, Internationella programkontoret:

Internationalisering i våra styrdokument (pdf)

Bengt Landfeldt, Internationella programkontoret:

Har det hänt något? Resultat från 15 års arbete med internationalisering (pdf)

Projektexempel:

Den som äger ett språk äger mer än ord (pdf)

Fit 4 Europe Fit 4 us (pdf)

Edenryd - Bromölla - Sverige - Europa (pdf)