Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Introduktionsdag för handläggare på lärosäten

Den 27 november 2013 ägde Universitets- och högskolerådets introduktionsdag för handläggare på lärosäten rum, där vi presenterade program och möjligheter för internationella samarbeten och utbyten.

Vi berättade om de möjligheter som finns för inresande respektive utresande studenter, samt för lärare och annan personal på universitet och högskolor.

Presentationerna gav en övergripande bild av de möjligheter till internationella samarbeten som Universitets- och högskolerådet erbjuder. Önskar du fördjupad information hänvisar vi till de separata informationstillfällen som respektive program erbjuder under året samt till våra programsidor på utbyten.se.

Presentation:

Introduktionsdag - program för internationellt samarbete inom högskola (pdf)

Mer om programmen:

ASEM-DUO

ASEM-DUO Sverige

Erasmus+

Erasmus Public Administration Programme

Linnaeus-Palme

Minor Field Studies, MFS

Nationella experter under professionell utbildning, NEPT

Nordiskt tjänstemannautbyte

Nordplus horisontal

Nordplus högre utbildning

Nordplus nordiska språk

Rekrytering till EU:s institutioner på uhr.se (nytt fönster)

Research Training Partnership Program

Sidas resestipendium

Stipendier för avgiftsskyldiga högskolestudenter

Utbytestjänstgöring i annat EU-land