Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Kvalitet framför allt, 21-22 september 2015

Höstseminarium för Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, Sidas resestipendier och Praktikantprogrammet.

Vad är kvalitet? Vad innebär kvalitet inom Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, Sidas resestipendier och Praktikantprogrammet?

Under två dagar i september djupdök vi i begreppet kvalitet när det gäller internationella samarbeten, utbyten, fältstudier och praktik.

Vi bjöds på intressanta och inspirerande föreläsningar och workshops utifrån aspekter som ömsesidighet, breddad rekrytering, förutsättningar, riskhantering, resultatfokus och uppföljning.

Dag ett ägnades åt programgemensamma föreläsningar och workshops, allt på engelska. Dag två handlade om programspecifika frågor kring kvalitet, resultat och uppföljning.

Program

Program dag 1, på engelska:

Programme Quality above all, day 1 (pdf)

Program dag 2, på svenska:

Program Kvalitet framför allt, dag 2 (pdf)

Presentationer

Presentationer från dag 1:

Introduction and Workshop (pdf)

Being international is no longer sufficient (pdf)

Quality aspects in international projects (pdf)

Presentationer från dag 2:

Hur jobbar vi med resultatstyrd verksamhet? (pdf)

Nytt ansökningssystem från och med 2015 (pdf)

Resultatuppföljning - hur och när mäter vi resultat i våra program? (pdf)

Programinformation Linnaeus-Palme (pdf)

Programinformation Minor Field Studies (pdf

Programinformation Praktikantprogrammet (pdf)