Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Läs- och skrivutveckling, en nationell och internationell angelägenhet

En konferens som arrangerades av Universitets- och högskolerådet den 23 oktober i Stockholm.

Syftet med konferensen var att väcka intresse för att jobba internationellt med frågor som är viktiga och aktuella för skolan. Ett hundratal deltagare från hela utbildningsområdet och hela Sverige samlades för att lyssna på inspirerande föreläsningar, nationella och internationella.

I presentationerna finns kontaktuppgifter och bra länkar om du vill fördjupa dig ytterligare i temat.

Presentationer

Inledning av konferensen: Universitets- och högskolerådets roll i internationaliseringen, program för internationalisering, fokusområden, varför internationalisering, världen, EU och Norden - hur resonerar man om läs- och skrivförståelse?

Inledning skolkonferens 23 oktober 2015 (pdf, nytt fönster) 

Från Kulturrådet kom Jonas Andersson för att berätta om sin forskning gällande metoder och läsfrämjande åtgärder.

Med läsning som mål - om metoder och forskning på läsfrämjandeområdet (pdf, nytt fönster)

Gudný Reynisdóttir och Gyda M. Arnmundsdóttir från isländska kommunen Reykjanesbaer berättade om sitt framgångsrika läs- och skrivprojekt.

Vision for Education (pdf, nytt fönster)

Björn Appelgren från UR visade program för skolområdet där läs- och skrivinlärning såväl som studieteknik omfattas.

Läs- och skrivinlärning, ur.se (pdf, nytt fönster)

Sabīne Vilciņa och Edmunds Vanags från Lettland beskrev sitt nystartade Nordplusprojekt.

The inspired reader: how to become one (pdf, nytt fönster)

Eiríkur Þorvarðarson och Ásthildur Bj. Snorradóttir från Hafnafjördur kommun på Island beskrev de projekt som just startat i kommunen.

Att läsa är livets spel (pdf, nytt fönster)

Slutligen gjorde Malina Abrahamsson och Melis Youlmaz från Berättarministeriet en övning som de brukar göra med sina elever och berättade om sin verksamhet.

Berättarministeriet - skrivarverkstad för unga (pdf, nytt fönster)