Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Linnaeus-Palme- och MFS-seminarium oktober 2010 - Studies as Tools for Development

Vid 2010 års seminarium deltog asnvariga och deltagare i projekt inom Linnaeus-Palme och handläggare och handledare för Minor Field Studies-programmet. Även Palmelärare som under hösten utförde lärarutbyte i Sverige var inbjudna.

Fokus för seminariet var:

  • Introduktion till Sveriges politik för global utveckling – hur hänger allt ihop?
  • På vilket sätt kan våra program bidra till utveckling? Vilka effekter ser vi?
  • Hur går bra integrering till – hur få ut det mesta och det bästa av våra samarbeten?
  • Lär Sverige! Lär av världen och utbilda andra.

Nedan hittar du presentationer som användes under dagen, samt sammanställningar från workshops och andra diskussionsfora:

Best practice of integration, Hélène Fitinghoff, KI (pdf)

Best practice of integration, Halmstad högskola och FURB (pdf, 3 MB)

Best practice of integration, Lina Berglind, BTH (pdf)

Information om Erasmus Mundus (pdf)

Information om Linnaeus-Palme (pdf)

Information om Tempus (pdf)

Kairos Future, Today´s Young (pdf, 1 MB)

Notes from plenary sittings (pdf)

Organigram Ministry of Foreign Affairs (pdf)

Sammanställning Linnaeus-Palme workshops (pdf)

Sammanställning MFS workshops (pdf)

Sweden´s intentions with Partner Driven Cooperation (pdf)

The two pillars of Swedish development policy (pdf)

Workshop RBM Sebas (pdf)

World Café, MFS och Linnaeus-Palme (pdf)