Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Morgondagens vinnare - internationalisering inom yrkesutbildning

Det är yrkesutbildningens år i år, men intresset för yrkesutbildning minskar och många yrkesutbildningsanordnare har svårt att fylla sina utbildningsplatser. Att delta i internationella samarbeten och utbyten är ett verktyg för att nå målen i såväl läroplan som verksamhetsplan och samtidigt höja både utbildningskvalitet och attraktionskraft.

Universitets- och högskolerådet administrerar flera program för internationalisering inom yrkesutbildning. 10-11 oktober arrangerade myndigheten en konferens i syfte att inspirera, informera och kompetensutveckla alla verksamma inom området på temat yrkesutbildning och internationalisering – Morgondagens vinnare.

Läs en längre sammanfattning om konferensen, med bilder och intervjuer med deltagarna

Presentationer

Plenumföreläsningar 10 oktober 2016

Om Universitets- och högskolerådet (pdf, nytt fönster)

Statsbidrag för yrkesvux, Skolverket (pdf, nytt fönster)

Resultat från studie om arbetsplatsförlagt lärande i utlandet (pdf, nytt fönster)

eTwinning med yrkesklasser, exempel från Tegelbruksskolan i Klippan (pdf, nytt fönster)

World Skills Sweden (pdf, nytt fönster)

Filmer på World Skills Swedens webbplats:

Yrkes-VM, WorldSkills Competition (extern webbplats, nytt fönster)

Yrkes-EM, EuroSkills (extern webbplats, nytt fönster)

Valbara workshops 10 oktober

Vad har du i verktygslådan? Lärande för hållbar utveckling - från ord till handling:

Den Globala Skolan - lärande för hållbar utveckling (pdf, nytt fönster)

Ensam är inte start - fixa utmaningn tillsammans:

Ensam är inte start - fixa utmaningen tillsammans (pdf, nytt fönster)

Ensam är inte stark, Göteborgs Tekniska College (pdf, nytt fönster)

Kompetensutveckla gränslöst:

Kompetensutveckla gränslöst - möjligheter för personal (pdf, nytt fönster)

Kompetensutveckla gränslöst, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (pdf, nytt fönster)

Möjligt eller omöjligt? Internationalisering och inkludering för alla:

Internationalisering och inkludering för alla (pdf, nytt fönster)

Utlandspraktik för alla - Exit Comfort Zone, Activa (prezipresentation, nytt fönster)

Praktik utomlands - vägen till att verka i globala sammanhang:

Internationalisering på Lillerudsgymnasiet (pdf, nytt fönster)

Plenumföreläsningar 11 oktober

Sveriges referensram för kvalifikationer - SEQF, Myndigheten för yrkeshögskolan (pdf, nytt fönster)

Yrkesutbildningar och utlandspraktik, Svenskt näringsliv (pdf, nytt fönster)

Internationalisering, Hotell och restaurangfacket (pdf, nytt fönster)

Valbara workshops 11 oktober

Att arbeta med ungdomar som riskerar utanförskap, APL och internationalisering, Tyresö gymnasium:

Second Chance School i Tyresö (pdf, nytt fönster)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) om hur du kan skapa en tillåtande och uppmuntrande miljö för språkutveckling:

Yrkesintroduktionsanställningar, Delegationen för arbetsplatslärande vid YA (pdf, nytt fönster)

Handledarutbildning för handledare utomlands. Hur man kan planera för APL utanför Sveriges gränser, Skolverket:

Skolverkets handledarutbildning för handledare utomlands (pdf, nytt fönster)

Kartläggning av arbetsplatser i ett internationellt perspektiv (pdf, nytt fönster)

Hur arbetar Hyper Island med internationalisering i sina YH-utbildningar:

Creating the future of an international education, Hyper Island (pdf, nytt fönster)