Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Möte med svenska projektägare inom de centraliserade delarna av LLP, september 2013

Dokumentation från möte med representanter för pågående projekt med fokus på den vuxna befolkningen inom de så kallade centraliserade delarna av programmet för livslångt lärande, LLP.

Dagen ägnades åt presentationer av de pågående projekten och de arrangerande organisationerna.

Ett viktigt syfte var även att skapa kontakter för framtida samarbeten och att informera om de nya möjligheterna till projektsamarbete under den kommande programperioden, där Erasmus+ ersätter programmet för livslångt lärande.

Dagen arrangerades som ett samarbete mellan Universitets- och högskolerådet (Avdelningen för internationellt samarbete), Skolverket (Den Europeiska agendan för vuxenlärande) och Europeiska kommissionen (EACEA)

Projekt där svenska aktörer deltar:

Projekt inom Grundtvig (pdf)

Projekt inom Leonardo da Vinci (pdf)

Program

Agenda meeting of Swedish Centralised Projects, September 2014 (pdf)

Presentationer

New agency - Swedish Council for Higher Education (pdf)

Adult learning in Sweden (pdf)

European Credit system for Vocational Education and Training, ECVET (pdf)

Erasmus+ Adult learning sectors (pdf)

Projektpresentationer

Community Environmental Learning Laboratories for Sustainability (pdf)

Developing Validation of Adult Education Trainers (pdf)

EU Integration Agent (pdf)

Facilitating Engagement of Adults in Science and Technology (pdf)

InsideOut active learners in memory (pdf)

Learning, Living, Working for Neet-group (pdf)

Online Multi-language Vocational Training Course on Children´s Ergonomics for Product Designers (pdf)

Outreach Empowerment Diversity (pdf)

Quality Assurance in Integration Training for Adult Migrants (pdf)

Raising effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning (pdf)

Skills Training and Re-skilling for Carers of People with Dementia (pdf)

Spread the Sign (pdf)

Stoneplacing (pdf)

STPKC in EU-projects (pdf)