Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Ny kompetens för framtida arbetsmarknad

För fjärde gången arrangerade Internationella programkontoret en konferens om yrkesutbildning, där fokus låg på matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbudet i utbildningssystemet.

Yrkesutbildningsdagen arrangerades hösten 2010 och frågeställningarna och punkterna under dagarna var:

  • Hur ser den framtida arbetsmarknadens behov ut?
  • Hur kan vi göra tillförlitliga prognoser?
  • Var finns jobben, var finns kompetenserna?
  • Matchning och rörlighet
  • Flaskhalsar och hinder
  • Hur anpassar vi utbildningen efter behoven?
  • Internationella erfarenheter EU-programmens roll i utvecklingen
  • Att investera i utbildning

Vi firade också att Leonardo da Vinci-programmet fyller 15 år och delade ut priset för bästa Leonardo mobilitetsprojekt.

Konferensen hölls på Dieselverkstaden i Stockholm.

Presentationer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen (pdf)
Karin Alm Chearnley, Arbetsmarknasdepartementet

Generation ordning - förbered dig för att möta morgondagens studiedeltagare (pdf)
Thomas Fürth, Kairos Future

Uppdrag matchning (pdf)
Linda Wiklund och Magnus Johansson, Myndigheten för yrkeshögskolan

15 år med Leonardo da Vinci (pdf)
Heléne Säll Matsson, Internationella programkontoret

Prisutdelning bästa mobilitetsprojekt inom Leonardo da Vinci (pdf)
Bengt Landfeldt, Internationella programkontoret

Aktuellt inom den svenska yrkesutbildningen (pdf)
Amelie von Zweibergk, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU (pdf)
Carina Lindén, kansliråd, Utbildningsdepartementet

Hur Leonardo bidragit till att utveckla yrkesutbildningen och uppnå
målen i Köpenhamnsprocessen (pdf)
Kate Sevón, utredare, Internationella programkontoret

Samverkan företag och utbildare (pdf)
Klas Tallvid, Centrum för flexibelt lärande, Söderhamns kommun