Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Öka kvaliteten på yrkesutbildningen genom internationellt samarbete

En konferens om yrkesutbildning 8–9 december 2011 i Stockholm.

Beslutsfattare, arbetsmarknadens partner, verksamma inom yrkesutbildning, samt övriga experter inom området yrkesutbildning bjöds in att delta i föreläsningar och diskussioner kring aktuella frågor inom yrkesutbildning. Utgångspunkten var följande frågeställningar:

  • Så kan internationalisering förbättra kvalitet i yrkesutbildningen.
  • Det här är på gång inom yrkesutbildningen.
  • Vad är kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande?
  • Globala perspektiv på yrkesutbildning.

Konferensen anordnades av Internationella programkontoret tillsammans med andra viktiga aktörer inom yrkesutbildningsområdet.

Presentationer

Vad är på gång inom svensk yrkesutbildning?
Amelie von Zweigbergk, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Presentation: På gång inom svensk yrkesutbildning (pdf, nytt fönster)

Avgörande vägval - yrkesutbildning i ett historiskt perspektiv
Dan Fagerlund, Senior Adviser
Presentaton: Avgörande vägval (pdf)

Vad är kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande?
Peter Holmberg, huvudsekreterare, Nationella Lärlingskommittén
Presentation: Vad är kvalitet i arbetsförlagt lärande? (pdf)

International Cooperation on Skills Development: New Progress and Challenges (in English)
Kenneth King, professor, Oxford University
Presentation: TVET and Globalisation (pdf)

Hur kan Internationella programkontoret bidra till ökad kvalitet i yrkesutbildning genom internationellt samarbete
Christina Jansson, Internationella programkontoret
Presentation: Internationellt samarbete för att öka kvaliteten i yrkesutbildningen (pdf)

Så har internationalisering förbättrat kvaliteten i min yrkesutbildning
Samtal med Emelie Dammare, student
Presentation: Så har internationalisering förbättrat kvaliteten i min yrkesutbildning (pdf, 1 Mb, nytt fönster)

Vad är EQF, ECVET, Europass, EQAVET bra för?
Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning.
Stefan Skimutis, Myndigheten för Yrkeshögskolan
Bengt Landfeldt, Internationella programkontoret
Presentation: Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning (pdf, 1 Mb)

Arbetsmarknadens parter om kvalitet och internationalisering
Mia Liljestrand, Svenskt Näringsliv
Jonas Wallin, Svenska elektrikerförbundet
Presentation: Tillväxten börjar i skolan! (pdf, 1 Mb)