Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Programdagar för högskolan 2009 - Kreativitet och innovation inom internationaliseringen av utbildningsområdet

Drygt 100 deltagare samlades i Visby den 4-6 maj. Genom föreläsningar och workshops fick deltagarna inspiration och idéer för det fortsatta internationaliseringsarbetet på lärosätena.

Idéarbetets fem faser - eller hur hamnade vi i kreativitetens tidsålder?
Jonas Michanek, grundare av Idélaboratoriet

Presentation av propositionen "Gränslös kunskap - högskolan i globaliseringens tid"
Åsa Petri, departementssekreterare, Universitets- och högskoleenheten, Utbildningsdepartementet

Gemensamma Masterprogram - så här arbetar KTH med Erasmus Mundus. Erfarenheter och tips
Tina Murray, handläggare vid Internationella kansliet, KTH

Ett alternativt sätt att arbeta med gemensamma program
Damir Isovic, universitetslektor i datavetenskap, Akademien för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola

Design för människor - hur internationella utbyten skapar nya lösningar (1)
Simon Niedenthal, lektor i interaktionsdesign från institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) på Malmö högskola

Design för människor - hur internationella utbyten skapar nya lösningar (2)
Jörn Messeter, filosofie doktor i informatik från institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) på Malmö högskola

Är det möjligt att segla med Erasmus?
Maria Winkler, Network Manager, Baltic University Programme, Uppsala universitet

Kan praktik vara innovativt? Praktiska erfarenheter från IAESTE
Johanna Hermansson, student, Karlstad universitet

Internationell praktik ger idéer på hemmaplan
Reena Devgun, Sidas resestipendiat och tidigare juridikstuderande vid Stockholms universitet