Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Programdagar för högskolan 2013 - Strategisk internationalisering

Hur får man internationaliseringen att på ett systematiskt sätt genomsyra hela lärosätets verksamhet? Och blir internationaliseringsarbetet mer fokuserat genom att exempelvis ingå närmare samarbeten med ett mindre antal lärosäten?

Det var två frågeställningar som diskuterades vid årets Programdagar 6-7 maj på Hasseludden i Stockholm.

Program

Program Programdagarna 2013 (pdf)

Presentationer

Inledning och välkomnande, Maria Linna Angestav, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet:

Programdagarna - en ny myndighet med internationalisering i fokus (pdf)

Comprehensive Internationalisation, John K. Hudzik, professor, Michigan State University:

Emerging Models for Internationalising Higher Education Institutions (pdf)

Drivkrafter och förutsättningar för mobilitet – presentation av en nordisk studie om mobilitet, Kate Sevón, utredare, Universitets- och högskolerådet:

Internationell mobilitet (pdf)

Så lyckas vi med att engagera hela lärosätet i arbete med mobilitet – Ett finskt lärosäte berättar, Maj-Britt Hedvall, direktör, Hanken - Svenska handelshögskolan, Finland:

Obligatorisk utlandstermin inom kandidatutbildningen (pdf)

Enhancing quality through strategic internationalisation, Celestino Obua, professor, Makerere University, Uganda:

Enhancing Higher Educaton Quality Through Strategic Internationalisation (pdf)

The impact of Intensive Courses – results from a Finnish study, Outi Jäppinen, Senior Programme Advisor, CIMO, Finland:

The impact of Intensive Courses (Prezipresentation)

The Strategic Partnerships within the forthcoming "Erasmus for All", Luca Pirozzi, Programme Manager, Directorate General for Education and Culture, European Commission:

The Erasmus for All programme, Towards Strategic Partnerships (pdf)

Nya program och andra nyheter, Johan Leidi, Universitets- och högskolerådet:

Ny myndighet, ny webbadress, nya program, kalendarium (pdf)

IMPI – tool for evaluating your Institutions' degree of Internationalisation, Irina Ferencz, Policy Officer, Academic Cooperation Association, ACA:

Indicators for Mapping and Profiling Internationalisaton (pdf)

Workshops

Workshops vid Programdagarna 2013 (pdf)

Workshop1: Vägledningsstöd genom Euroguidance verktygslåda för mobilitet.

Presentation workshop 1 (pdf)

Anteckningar workshop 1 (pdf)

Workshop 2: Evaluate the level of Internationalisation at your institution through the IMPI self-evaluation indicators.

Presentation workshop 2 (pdf)

Anteckningar workshop 2 (pdf)

Workshop 3: The role of Intensive Programmes in strategic internationalisation.

Anteckningar workshop 3 (pdf)

Workshop 4: Strategisk internationalisering inom lärarutbildningarna – speciella utmaningar?

Presentation workshop 4 (pdf)

Anteckningar från workshop 4 (pdf)

Workshop 5: Så undviker du obehagliga överraskningar när det gäller OH-kostnader.

Presentation 1 workshop 5 (pdf)

Presentation 2 workshop 5 (pdf)

Anteckningar från workshop 5 (pdf)

Workshop 6: Strategisk internationalisering – hur går man tillväga?

Presentation 1 workshop 6 (pdf)

Presentation 2 workshop 6 (pdf)

Anteckningar workshop 6 (pdf)

Workshop 7: Samarbete med utvecklingsländer som strategisk komponent i internationaliseringen av högskolan.

Presentation workshop 7 (pdf)

Inledning workshop 7 (pdf)

Exempel Sveriges lantbruksuniversitet workshop 7 (pdf)

Exempel Uppsala universitet workshop 7 (pdf)

Anteckningar workshop 7 (pdf)

Workshop 8: Gemensamma utbildningsprogram (Joint Programmes) på grund- och avancerad nivå – möjligheter och utmaningar.

Presentation workshop 8 (pdf)

Anteckningar workshop 8 (pdf)

Workshop 9: Student- och personalbloggar som medel för ökad mobilitet.

Presentation workshop 9 (pdf)

Anteckningar workshop 9 (pdf)

Workshop 10: För nya handläggare: Presentation av Universitets- och högskolerådets program för internationalisering av högre utbildning.

Presentation workshop 10 (pdf)

Om Programdagarna

Programdagarna är en mötesplats för internationella handläggare, studievägledare, lärare, prefekter med flera som är engagerade i internationalisering vid universitet och högskola. Arrangör är det nybildade Universitets- och högskolerådet, som har tagit över den verksamhet som tidigare låg vid Internationella programkontoret.

Konferensen erbjuder en möjlighet till att få del av och att diskutera aktuella frågor som rör internationalisering av högre utbildning, programmen för internationalisering samt till erfarenhetsutbyte och framtida kontaktvägar.