Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Programdagar för högskolan 2014 – Kompetenskrav: internationell erfarenhet

Här publicerar vi alla presentationer och minnesanteckningar från seminarier och diskussioner under Programdagar för högskolan 2014.

Vad betyder egentligen den internationella mobiliteten för arbetsmarknaden? Och vad kan vi som arbetar med högre utbildning göra för att stärka den kopplingen? Det var två av de centrala frågeställningarna under konferensen, som ägde rum 19-20 maj på Hasseludden utanför Stockholm.

Program

Programhäfte för Programdagarna 2014

Presentationer

Inledning och välkomnande, Ulf Melin, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet:

Välkommen till Programdagar för högskolan 2014 (pdf)

Vad händer i världen och varför är det viktigt att förstå? Teo Härén, författare:

Vad händer i världen och varför är det viktigt att förstå? (pdf)

Forskaren som kosmopolit: internationalisering som ideal och praktik, Christina Garsten, professor i socialantropologi, Stockholms universitet:

Forskaren som kosmopolit: internationalisering som ideal och praktik (pdf)

Analys – uppföljning av effekter av internationella program, Anders Ahlstrand, utredare, Universitets- och högskolerådet:

Regeringsuppdrag, uppföljning av Erasmus Mundus och Programmet för livslångt lärande (pdf)

ESN Survey – Creating Ideas, Opportunities and Identity, Safi Sabuni, Erasmus Student Network (ESN):

ESN Survey – Creating Ideas, Opportunities and Identity (pdf)

Praktikantprogrammet – hur kommer det sig att det är så attraktivt när studenter söker själva? David Fältén, We Effect:

Praktikantprogrammet – så arbetar We Effect (pdf)

Hur UHR:s program gav vår institution en ny och utvecklingsbar profil, Hans Bahlstedt, Musikhögskolan i Örebro:

Samarbete inom Linnaeus-Palme mellan Örebro och Rio de Janeiro (pdf)

Erasmus+, Hans Grönlund, National Agency Director, Universitets- och högskolerådet

Erasmus+ högre utbildning (pdf)

 

Seminarier

Seminarium 1: Hur kan lärosätena stötta studenter som deltagit i utbyten i att öka deras anställningsbarhet?

Anteckningar seminarium 1 (pdf)

Seminarium 2: Hur kan internationell erfarenhet inkluderas i den ordinarie undervisningen?

Anteckningar seminarium 2 (pdf)

Seminarium 3: Hur kan erfarenhet av interkulturell mobilitet och social kompetens bidra till emotionell intelligens?

Presentation seminarium 3 (pdf)

Seminarium 4: Internationalisering av lärarutbildningen - en fråga om kvalitet och ledarskap

Anteckningar seminarium 4 (pdf)

Seminarium 5: Strategiska partnerskap inom Erasmus+, erfarenheter från första ansökningsomgången

Antecknngar seminarium 5 (pdf)

Presentation seminarium 5, Jari Rusanen (pdf)

Presentation seminarium 5, Jude Tah (pdf)

Presentation seminarium 5, Wolf Geppert (pdf)

Seminarium 6: För nya handläggare - presentation av Universitets- och högskolerådet program

Presentation seminarium 6 (pdf)

Presentation Erasmus Student network (pdf)

 

Nätverkssessioner "Question in a Hat"

Nätverkssession 1: Studentutbytets koppling till arbetslivet (pdf)

Nätverksession 2: Svårigheten att marknadsföra utbytesprogrammen på lärosätena (pdf)

Nätverkssession 3: EU eller världen - vad väljer arbetsgivaren? (pdf)

Nätverkssession 4: Har utbyten en roll i strategisk internationalisering? (pdf)

Nätverkssession 5: Framgångsfaktorer och utmaningar i långsiktiga partnerskapsprojekt (pdf)