Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Programdagar för högskolan 2015

Karriärvägledning - internationalisering och anställningsbarhet var temat på årets Programdagar för högskolan som ägde rum i maj.

Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv är en ständigt aktuell fråga inom såväl politiken som näringslivet och akademin. Vilka kompetenser krävs för att få arbete i globala organisationer? Hur kan man bedriva effektiv och framåtsyftande karriärvägledning på lärosätet? På vilka sätt kan vi förbereda våra studenter för morgondagens arbetsmarknad, och vilken roll spelar internationaliseringen i det hela?

Program med mera

Program Programdagar för högskolan 2015 (pdf)  

Nyheter och kalendarium 2015-2016 (pdf)

Huvudtalare 

Presentation av talare:

Talare under Programdagarna 2015 (pdf) 

Ivar Bleiklie, professor University of Bergen:

Policy and organizational change in higher education (pdf)

Annika Sundbäck, Centre for International Mobility, CIMO, Finland:

Hidden competences - how can you define the learning outcomes of international mobility (pdf)

Bob Athwal, University of Leicester:

Career guidance and internationalization (prezi)

Workshops/seminarier

Information om workshops/seminarier som hölls dag två:

Workshops Programdagar för högskolan 2015 (pdf) 

Career support to international students:

Key findings and fact check (pdf)

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet:

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, International Credit Mobility (pdf)

Internationalisering och mobilitet inom vägledningen

Introduktion till seminariet (pdf)

Studenter utan gränser (pdf)

The academic value of mobility (pdf)

Introduktion till Universitets- och högskolerådets internationella program:

Program för internationellt samarbete och utbyte (pdf)

Sidas programverksamhet:

Svenskt arbete för att stärka resursbasen (pdf)

Leder EU-programmen till mer internationalisering:

Hur arbetar lärosätena med EU-programmen? (pdf)

Joint programmes A-Z:

JDAZ session (pdf)

Questions for working with the JDAZ guide (pdf)

Graduates that have the extra dimension:

Finding your future leaders (pdf)

Future Leaders Award - Toolkit (pdf)

Preparing students for work (pdf)

Marknadsföra Erasmus+ till studenter:

På vilket sätt kan ESN och lärosätet samarbeta med att marknadsföra Erasmus+ till studenter? (pdf)