Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Programdagarna 2012 - Internationalisering i tider av förändring

Mycket händer inom internationaliseringen för närvarande. Nya förhållanden råder bland annat i och med införandet av studieavgifter. Europeiska kommissionen stöper om sitt stöd till högre utbildning, Nordiska ministerrådet likaså. Under årets programdagar behandlade vi dessa frågor.

Program

Program Programdagar för högskolan 2012 (pdf)

Presentationer

Samarbete à la Göteborg! (pdf)
Pernilla Danielsson, tf. chef, International Centre, Göteborgs universitet, Gustavo Perrusquia, internationell samordnare, Chalmers tekniska högskola

Nya program och andra nyheter (pdf)
Heléne Säll Matsson, avdelningschef, Internationella programkontoret

"Erasmus for All" - Investing in Europe'seducation, training and youth (pdf)
Natascha Sander, Information Officer for Erasmus and Jean Monnet, Europeiska kommissionen

Hur hjälper vi inkommande studenter att komma i kontakt med det omgivande samhället? (pdf) 
Ingrid Gran, Tyresö gymnasium/Internationella programkontoret

"Erasmus in Schools" - ett exempel (pdf)
Jonathan Jelves, Erasmus Student Network, ESN, Lunds universitet

Praktik - att öka antalet studenter som gör praktik (pdf)
Lisa Rannikko, internationell handläggare, Stockholms universitet

Lärosätenas första erfarenheter av avgiftsreformen (pdf)
Gunnar Enequist, utredare, Högskoleverket

Vart är det internationella samarbetet inom högre utbildning på väg? (pdf)
Åsa Petri, kansliråd, Utbildningsdepartementet 

Tillgodoräknande, de svenska resultaten från PRIME 2010 (pdf)
Emanuel Alfranseder, ordförande, Erasmus Student Network, ESN

Därför bidrar vår ECTS-label till kvaliteten (pdf)
Anders Hederstierna, Blekinge Tekniska Högskola

Progress towards the European Higher Education Area (pdf)
David Crosier, EURYDICE, European Commission

Lärande för hållbar utveckling i internationella samarbeten (pdf)
Ingrid Gustafsson, handläggare, Internationella programkontoret

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme - University of Fort Hare, Faculty of Education, och Umeå Universitet, Pedagogiska institutionen (pdf)
Mårten Almerud, universitetsadjunkt, Umeå universitet

Workshops

Workshop måndag 14 maj:

Nya strategier i ett nytt internationaliseringslandskap?

Dokumentation från workshop 14 maj 2012 (pdf)

Workshops tisdag 15 maj:

 1. Hantering av avtal och Learning Agreements för att uppnå bättre kvalitet i studentutbytet
  Kvalitetssäkring av avtalsprocessen (pdf)
  Anna Lauritz, Sveriges lantbruksuniversitet/ Stockholms Universitet

 2. Hur kan vi underlätta för studenter att delta i utlandspraktik?
  (ingen presentation)

 3. Erasmus for All, vilka nya möjligheter ger det och hur kan man förbereda sig?
  (ingen presentation)

 4. För nya handläggare: Presentation av Internationella programkontorets program
  Introduktion för nya handläggare (pdf)
  Therese Lindström och Rebecka Herdewall, Internationella programkontoret

 5. Informationsutmaningar – Hur samverkar vi för att få fler studenter och lärare att delta i internationellt utbyte?
  Informationsutmaningar (pdf)
  Cecilia Parkert, Internationella programkontoret

 6. Hur kan ditt internationella samarbete/projekt bidra till lärande för hållbar utveckling?
  (ingen presentation)

Dokumentation från workshops 15 maj 2012 (pdf)

Vid middagen den 14 maj höll Marianne Hildebrand ett middagstal med anledning av att Erasmus firar 25 år 2012:

Marianne Hildebrands tal - Brev från Erasmus (pdf)

De årliga programdagarna är en mötesplats för internationella handläggare, studievägledare, lärare med flera som är engagerade i internationalisering vid universitet och högskola.

Konferensen erbjuder en möjlighet till erfarenhetsutbyte, framtida kontaktvägar och att få del av nyheter som rör internationalisering av högre utbildning.