Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Seminarium: basfärdigheter inom skola och vuxenutbildning

Med en stark drivkraft och en bra utbildning ökar du din kunskap. Med en stark upplevelse och en bra utbildning höjer du din kunskapsnivå. Kunskap+ exemplifierar den positiva och förstärkande effekt på kunskap som internationella utbyten och samarbeten leder till: mer kunskap, positiv kunskap, ny kunskap = Kunskap+.

Det var ingången till det seminarium Universitets- och högskolerådet arrangerade i Malmö den 9 december 2014.

Under seminariet Kunskap+ informerade vi från Universitet- och högskolerådet om myndighetens möjligheter till stöd till internationella projekt, Åsa Pérez, doktor på Umeå universitet, presenterade aktuella forskningsresultat och vi fick ta del av inspirerande projektexempel från tidigare projektdeltagare. Moderator var Anna Frankzén Starrin, omvärldsbevakare och trendspanare i Sveriges Radio.

Presentation:

Kunskap+ om grundläggande färdigheter,läsa, skriva, räkna (pdf, 3 Mb)

Vill du ha de ljudfiler som finns sparade från respektive medverkande, kontakta Petronella Odhner, e-post petronella.odhner(at)uhr.se.

Åsa Pérez presentation:

Internationalisering utbildning-arbetsliv (pdf)