Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Seminarium: övergången från utbildning till yrkesliv, december 2014

Med en stark drivkraft och en bra utbildning ökar du din kunskap. Med en stark upplevelse och en bra utbildning höjer du din kunskapsnivå. Om man sammanför dessa faktorer och multiplicerar dem med varandra, får du en kunskap som är både större, starkare, djupare och som leder till tydligt förbättrade resultat. Vi kallar det för Kunskap2.

Det var ingången till det seminarium Universitets- och högskolerådet arrangerade i Stockholm den 1 december 2014.

Under seminariet Kunskapgav vi från Universitet- och högskolerådets information om myndighetens möjligheter till stöd till internationella projekt. Du kommer också att få ta del av  av Åsa Pérez, doktor på Umeå universitet, presenterade aktuella forskningsresultat och vi fick ta del av inspirerande projektexempel från tidigare projektdeltagare. Moderator var Anna Frankzén Starrin, omvärldsbevakare och trendspanare i Sveriges Radio.

Presentation:

Kunskap- övergången från utbildning till yrkesliv (pdf, 1 Mb)

Vill du ha de ljudfiler som finns sparade från respektive medverkande, kontakta Petronella Odhner, e-post petronella.odhner(at)uhr.se.

Åsa Pérez presentation:

Internationalisering utbildning-arbetsliv (pdf)