Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Yrkesutbildning för morgondagen

Den 4 december hölls konferensen där yrkesutbildning lyftes i både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Fokus under dagen var svensk yrkesutbildning i framtiden och Europa.

Deltagare vid konferensen Yrkesutbildning för morgondagenYrkesutbildning har idag en central roll i de europeiska samtalen om kompetensförsörjningen, ungdomsarbetslösheten och andra framtidsfrågor. Rörlighet för studerande och arbetstagare, yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, kommunikationen mellan yrkesutbildningsanordnarna och arbetslivet är frågor som ligger högt upp på EU:s agenda.

Konferensen gav möjlighet till att ta del av det arbete som pågår i Sverige och i Europa för att utveckla yrkesutbildningen.

Konferensen inleddes av statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton, Utbildningsdepartementet. Moderator var Karin Klingenstierna.

Program

Program Yrkesutbildning för morgondagen (pdf)

Presentationer

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildningen, Kristina Cunningham, Europeiska kommissionen:

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning (pdf) 

Vid presentationen hänvisades till EU-kommissionens webbplats om

The annual Education and Training Monitor (extern webbplats)

Yrkesutbildning i Sverige, Fritjof Karlsson, Utbildningsdepartementet, Karin Alm-Chearnley, Arbetsmarknadsdepartementet, Carl-Johan Klint, Näringsdepartementet.

Yrkesutbildning för morgondagen (pdf)

De regionala kompetensplattformarna (pdf)

Yrkesutbildning för morgondagen, reflektioner från arbetslivsrepresentant: Thomas Petersson, kompetensplattform: Marja-Leena Lampinen, studerande: Sara Bergenmo och Sofie Söderin, utbildningsanordnare: Annica Borssén.

(Ingen presentation/dokumentation finns)

Rörlighet på arbetsmarknaden, regionala kompetenser och ekonomisk omvandling, Martin Henning, Lunds universitet. Länken nedan leder dig till hans senaste regionala analys:

Stockholmsregionen ur ett nytt kompetensperspektiv (extern webbplats)

Seminarier

En svensk referensram för kvalitetsarbeten inom yrkesutbildning. Seminariet tog avstamp i den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkeutbildning. Vad är kvalitet i yrkesutbildningen och hur kan det mätas? Vilka indikatorer är relevanta för svensk yrkesutbildning och kan därmed ingå i en svensk referensram.

Quality Assurance within Vocational Education and Training, European developments (pdf)

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan (pdf)

Kompetensförsörjning och matchning. Fokus för detta seminarium var hur matchningen mellan arbetslivets behov, utbildningens innehåll och individens kompetens kan utvecklas och tas tillvara. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet? Vilken roll har validering och vägledning för individens möjligheter att utvecklas och finna nya vägar i sin yrkeskarriär.

Kompetensförsörjning och matchning (pdf)

Kompetenser (video, mp4-format)

Rörlighet inom och mellan länder. Vi ställde frågan om varför rörlighet är önskvärd. Hur kan de europeiska verktygen och andra initiativ underlätta rörligheten för studenter och arbetskraft? Hur kan utländsk yrkesutbildning bedömas?

Hur kan regionala kompetensplattformar underlätta rörlighet för att tillgodose kompetensbehov? (pdf)

Bedömning av utländsk utbildning (pdf)

Erasmus+: utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 (pdf) 

Under dagen presenterades även pågående nationell utveckling inom yrkesutbildningsområdet. En röd tråd är nyttan av de europeiska verktygen - EQF, ECVET, EQAVET, EUROPASS, validering och vägledning.