Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

På gång - kalendarium

2017-03-06

Seminarium: Vara utvecklar världen!

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag i syfte att skapa kunskap och reflektion kring de sjutton globala målen för hållbar utveckling som FN antog 2015.

2017-03-07

Högre utbildning: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Har du påbörjat en projektansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning är du välkommen till denna så kallade skrivarstuga där vi ger stöd inför ansökningsomgången 2017.

2017-03-14

Skola: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Har du påbörjat en projektansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap skola är du välkommen till denna så kallade skrivarstuga där vi ger stöd inför ansökningsomgången 2017.

2017-03-23

EU-dag på Lunds universitet

Vi medverkar vid EU-dagen på Lunds universitet och berättar om att studera och praktisera utomlands genom Erasmus+ och om karriärmöjligheter inom EU:s institutioner.