Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Seminarium: Vara utvecklar världen!

Datum

06 mars 2017

Klockslag

08:30 - 16:30

Plats

Vara konserthus

Arrangör

Universitets- och högskolerådet genom Den Globala Skolan i samarbete med Vara kommun

Kontaktperson

Anna Mogren, anna.mogren@denglobalaskolan.se, telefon: 0706-180416

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag i syfte att skapa kunskap och reflektion kring de sjutton globala målen för hållbar utveckling som FN antog 2015.

Vi arbetar under dagen med hur målen kan förverkliga en hållbar samhällsutveckling och hur utbildning är ett verktyg för att nå dit. Hur kan vi utforma en sådan utbildning? Vad gör vi redan idag som går att förstärka och vad blir nytt på skolans agenda?

Dagen tar avstamp i beprövad vetenskap likväl som i den dagliga praktiken. Vi lovar nya verktyg för barngruppen, klassrummet och yrkesprofessionen för hur vi gemensamt når de globala målen.

Målgrupp: Pedagoger alla stadier, förskolans övriga personal, skolans ledare, lärarstuderande samt utbildningspolitiker.

Mer information om seminariet

Den Globala Skolans seminarium Vara utvecklar världen (nytt fönster)

Sista anmälningsdag är den 24 februari 2017.