Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Broschyrer

För att se vilka publikationer som finns att beställa, gå till Universitets- och högskolerådets publikationsbutik:

Universitets- och högskolerådets publikationsbutik (nytt fönster)

Arbetsliv, högskola, skola, vuxenutbildning

Internationalisering i skolan (pdf)
Om internationellt samarbete och läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola (2013) 

Nordplus 2012-2016 (pdf)
Folder som beskriver de möjligheter programmet Nordplus olika delar ger till utbildningssamarbete i Norden och Baltikum.

Arbetsliv

Vem är det du anställer? (pdf)
Folder med en snabbguide till den förändrade högskoleutbildningen i Sverige, med bland annat nya examensnivåer och poängsystem.

Högskola

Internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning (pdf)
Läs om hur internationalisering bidrar till utveckling på organisations- och individnivå inom den högre utbildningen. Och en översikt över det svenska deltagandet i Internationella programkontorets utbytesprogram.

Ömsesidighet i internationellt samarbete (pdf)

Mutuality in international cooperation (pdf)

Skola

Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola (pdf)

Nordplus folder (pdf)

Vuxenutbildning

Internationellt samarbete och utbyte inom vuxenutbildning (pdf)
Folder med kortfattad information om möjligheter till internationellt samarbete för organisationer inom vuxenutbildning (2015).

Övrigt

Lär mer om EU - beställ på europaparlamentet.se (nytt fönster)

Rollspelet kollektivet på eukunskap.se (nytt fönster)