Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Filmer - inspiration och information

I våra filmer nedan får vi följa med till Bangalore i Indien, till Haparanda och till Karlstad. Tre olika platser och tre olika utbyten, som har gemensamt att de alla ger exempel på hur internationella perspektiv i undervisningen utvecklar utbildningen – i Sverige och i resten av världen.

De samarbeten som skildras utgår från ömsesidiga utbyten. De visar hur projekt kan utvecklas genom att olika kompetenser kompletterar varandra, och hur vi genom att samverka internationellt kan möta globala utmaningar. De visar också hur samarbeten inom utbildningsområdet, som vi stöder, sprider sig och får effekt på olika nivåer och inom flera samhällsområden.

Filmerna är tänkta som inspiration och information för dig som arbetar inom utbildning, ska starta ett internationellt projekt, eller behöver material för en diskussion om värdet av internationella frågor och perspektiv i undervisningen.

Design för människor

I "Design för människor" möter vi Reshma Ratnani och Roshini T Raj från Bangalore, som deltar i ett utbyte med Malmö högskola. De kompletterar sina kunskaper i data-programmering med kunskap om hur teknik kan bli användarvänlig. På sin praktik på Sony Ericsson får de själva utföra användartester på telefoner.


Syn – vad är det?

I "Syn – vad är det?" möter vi Patrik Lundstedt som går första året på Sverigefinska folkhögskolan, SVEFI, i Haparanda. Skolan leder ett europeiskt samarbete som utvecklar ljudtekniken för synskadade. Tack vare det projektet kan han och andra synskadade lättare få jobb.


Sagor i rörelse

I "Sagor i rörelse" möter vi Annicka Norberg, förskollärare på Kometens förskola i Karlstad. Tillsammans med förskolor i Frankrike, Spanien och Slovenien utvecklar de pedagogiken kring jämställdhet. Eftersom Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad är med i ett internationellt nätverk får de möjlighet att dela med sig av sina kunskaper på flera nivåer.

Se fler filmer: