Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-01-11

Dags att söka europeiska samarbetsprojekt

Nu kan organisationer inom hela utbildningsområdet ansöka om samarbetsprojekt (strategiska partnerskap) inom Erasmus+. Senast den 31 mars kl. 12.00 ska ansökan vara inne.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning och ungdom. Programdelen strategiska partnerskap ger skolor, lärosäten, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och andra organisationer inom hela utbildningsområdet möjlighet att söka projektbidrag för att genomföra samarbeten med andra länder i Europa.

Projekten kan till exempel handla om att utveckla nya metoder och arbetssätt, och att genomföra insatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten. Det övergripande syftet är att, på alla nivåer, öka kvaliteten inom utbildningen i Europa.

Fokus ligger på större strategiska samarbeten och utvecklingsprojekt. Men för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor finns det även möjlighet att ansöka om mindre projekt, där tyngdpunkten mer ligger på samarbetsprocessen och själva erfarenhetsutbytet.

Möjliga samarbetsländer inom Erasmus+ strategiska partnerskap är alla EU:s medlemsländer, samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge.

Sista ansökningsdag är den 31 mars kl. 12.00.

Fler möjligheter inom högre utbildning

Inom högre utbildning går det även att ansöka om större internationella utvecklingsprojekt, där även länder utanför Europa ingår i samarbetet, inom programdelarna Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad och Erasmus Mundus gemensamma masterprogram. Dessa projekt söker lärosäten hos EU-kommissionen i Bryssel, men Universitets- och högskolerådet kan ge information och stöd inför ansökan.

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad har sista ansökningsdag den 10 februari kl. 12.00. För Erasmus Mundus gemensamma masterprogram är sista ansökningsdag den 18 februari kl. 12.00.

Hjälp inför ansökan

Vill du och din organisation ha stöd och tips inför ansökan till Erasmus+ strategiska partnerskap? Under januari, februari och mars anordnar vi flera workshops, så kallade skrivarstugor, där ni kan få råd och hjälp.

Läs mer och anmäl dig till skrivarstugorna

Du kan även ställa och få svar på dina frågor om programmet och ansökan på vår Facebook-sida:

Utbyten på Facebook (nytt fönster)