Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyheter 2015

2015-01-01

Dags att söka projekt och utbyten inom Nordplus

Dags att söka projekt och utbyten inom Nordplus

Nu är ansökan öppen till Nordplus-programmen, som ger möjlighet till utbyten och samarbeten inom Norden och Baltikum. Sista ansökningsdag är den 2 mars 2015.

2015-01-16

Ansökan öppen till Erasmus+ mobilitet

Ansökan öppen till Erasmus+ mobilitet

Nu är ansökan öppen till Erasmus+ mobilitet för skola, högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Sista dag att ansöka om mobilitetsprojekt är den 4 mars.

2015-01-12

Erasmus+ framåtsyftande samarbetsprojekt - dags att söka

Erasmus+ framåtsyftande samarbetsprojekt - dags att söka

Nu går det att ansöka om ”framåtsyftande samarbetsprojekt” inom programdelen stöd till politiska reformer inom Erasmus+. Den 20 januari anordnar EU-kommissionen ett informationsmöte i Bryssel för organisationer som planerar att söka.

2015-01-15

Sök Erasmus+ centraliserade programdelar inom högre utbildning

Sök Erasmus+ centraliserade programdelar inom högre utbildning

Nu kan lärosäten ansöka till programdelarna Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad, gemensamma masterprogram och kunskapsallianser. Dessutom går det att ansöka till Jean Monnet, som syftar till att främja forskning och undervisning om EU och Europa.

2015-01-23

Vill du lära dig mer om den tyska statsförvaltningen?

Vill du lära dig mer om den tyska statsförvaltningen?

Är du statstjänsteman och vill lära dig mer om den tyska statsförvaltningen? Ta chansen att delta vid seminariet "Germany and Europe", som äger rum den 9-12 november 2015 i Berlin och Potsdam.

2015-01-26

Problem kvar att lösa för ännu bättre internationellt utbyte

Problem kvar att lösa för ännu bättre internationellt utbyte

Sverige har varit framgångsrikt i arbetet med EU-programmen Erasmus Mundus och Programmet för livslångt lärande (LLP). Många har deltagit i utbyten och projekt, gått master- och forskarutbildningsprogram, men det har också varit problem med studieavgifter, gemensamma examina och visumregler.