Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-01-08

Sök stipendium för internationella konferenser

Vill du kompetensutveckla dig och samtidigt knyta kontakter och utbyta erfarenheter med utländska lärarkollegor? Den 1 februari är sista ansökningsdag till Atlas konferens, som ger dig som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning möjlighet att delta i pedagogiska konferenser i andra länder.

Atlas konferens innebär dels möjlighet att åka på en konferens för att lära utan någon motprestation. Dels finns möjlighet att medverka aktivt – till exempel genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning vid en konferens.

Att delta i en konferens genom Atlas är ett sätt att utveckla din skolas internationella kontakter. Det är också en möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av kollegor från hela världen. Och att, genom de nya kunskaperna och idéerna, utveckla skolans eller organisationens verksamhet på hemmaplan.

Det är möjlighet att söka stöd för att delta vid konferenser i länder utanför EU- och EES-området. Det bidrag man får ska täcka kostnader för resa, uppehälle och eventuell konferensavgift för upp till två deltagare från en skola eller organisation.

Sista ansökningsdag till Atlas konferens är den 1 februari.

Läs mer om programmet och hur du ansöker via länken till höger.

Mer information