Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2017-02-08

Testa nya Utbyten.se

Skärmdump av startsidan på betasajten för Utbyten.se

Ny design, ny struktur och nya funktioner ska hjälpa dig att delta i Universitets- och högskolerådets internationella utbytes- och samarbetsprogram. Under det senaste året har vi arbetat intensivt med en ny webbplats. Nu lägger vi ut en betasajt som är öppen för dig att testa – och vi vill gärna veta vad du tycker.

Idéerna bakom nya Utbyten.se bygger till stor del på synpunkter och återkoppling vi fått från våra besökare, ansökare och projektdeltagare genom åren. Men det handlar också om teknisk uppgradering för att möta dagens krav på tillgänglighet och mobilanpassning.

Ny design och struktur

Sajten har fått en helt ny design med ett tydligare och rakare formspråk som tar in Utbyten.se i UHR:s grafiska profil. Strukturen har också ändrats med fokus på att webbplatsen ska vara en mer renodlad vägledande plattform för dig som söker projektmedel från oss.

Lättare att hitta program som passar dig

Vi har utvecklat en ny programguide, "Hitta rätt program". Den hjälper dig att matcha dina och din organisations idéer och behov med rätt program. Träffresultatet gör det också enklare att snabbt jämföra olika program.

Tydligare process och steg-för-steg-guider

Själva programmen är förstås det centrala på sajten. Här har vi gjort mycket för att försöka presentera dem på ett överskådligare sätt, och för att tydliggöra hela processen: från att du ska skicka in en ansökan till att du lämnar slutrapport. För de mer detaljerade stegen – som till exempel hur du fyller i en ansökan – har vi utvecklat nya digitala steg-för-steg-guider.

Det finns också en ny inloggningsfunktion som kommer ihåg var i processen du befinner dig, så att du snabbt kommer tillbaka där du var när du återvänder till sajten.

Förbättrad sökfunktion

Sökfunktionen på webbplatsen är ytterligare en av de saker vi satsat lite extra på. Vi har ett omfattande innehåll och sökfunktionen kommer göra det lättare för dig att hitta det du letar efter.

Tala om för oss vad du tycker

På betasajten har vi en applikation som gör det möjligt för dig som besökare att ge direkt återkoppling. Det kan vara på allt från helhetsintryck av design, struktur och innehåll till enskilda detaljer eller funktioner på sidan. Givetvis kan du vara helt anonym.

För att lämna dina synpunkter klickar du helt enkelt på knappen "Feedback" som finns i högerkanten av sidan. Du blir då guidad av själva verktyget. Lätt som en plätt.

Betasajten kommer att ligga öppen fram till lanseringen av nya Utbyten.se under våren. Allt är inte på plats, vi jobbar vidare med både funktion och innehåll under tiden.

Du kommer till betasajten genom följande länk:

Till betasajten för nya Utbyten.se