Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Praktik utomlands

Student

Ett bra sätt att skaffa sig en bred erfarenhet av arbetslivet är att göra praktik utomlands.

Möjligheten till finansiering av praktik i ett annat land beror lite på vad du studerar, vad du arbetar med och vad du vill göra. Oftast är det din skola eller ditt lärosäte som ansöker om medel och som fördelar praktikplatserna.

Förutom de programmen finns också  "Praktikantprogrammet", som ger unga mellan 20 och 30 år möjlighet att praktisera vid en organisation i ett utvecklingsland. Men det är enbart Sidas ramorganisationer inom civila samhället samt näringslivets organisationer som kan söka medel för att finansiera den här sortens praktikverksamhet. De kan sedan i sin tur förmedla praktikplatser.

Praktikantprogrammet - praktik vid organisation i utvecklingsland

Praktik inom EU:s institutioner

Du som har en universitetsexamen, lägst kandidatexamen, kan söka praktik inom EU:s institutioner. Genom praktiken får du ökade kunskaper om EU och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handläggning.

Praktik inom EU:s institutioner på uhr.se (nytt fönster)