Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Samarbetsprojekt

Studenter

När organisationer från olika länder samarbetar eller nätverkar uppstår ofta helt nya lösningar. Genom oss kan du och din organisation ansöka om medel för att starta eller delta i internationella samarbetsprojekt.

Via oss kan man på organisationsnivå ansöka om medel för att starta olika internationella samarbeten, utvecklingsprojekt, partnerskap eller nätverk. Vilket program en organisation kan söka beror mycket inom vilken utbildningsform den finns eller inom vilket område man ser ett utvecklingsbehov.

Här finns medel att söka för samarbete kring strukturerade erfarenhetsutbyten, gemensamma seminarier, utveckla undervisningsstrategier eller läromedel. Eller för att förbättra administrationen, utveckla gemensamma studieprogram och kurser eller skapa möjligheter till elev/studentutbyte.