Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Studier utomlands

Student

Vill du studera i ett annat land en period och få dina studier helt eller delvis finansierade?

Studier utomlands är en bra erfarenhet. Man lär sig språk, andra sätt att tänka och får kunskaper som är användbara både i framtida studier och i yrkeslivet. Det finns också undersökningar som pekar på att de som studerat utomlands har högre lön längre fram i livet.

I Sverige kan man få studiemedel via CSN för studier utomlands. Men man kan även få stipendium eller bidrag för att studera utomlands som en del av sin utbildning här i Sverige. 

En stor del av pengarna för den typen av utlandsstudier fördelas av Universitets- och högskolerådet till skolor, universitet och högskolor. En del av stipendierna kan du söka direkt via oss, men de allra flesta söker du via din skola eller ditt lärosäte.

För att kunna söka behöver du vara student vid ett svenskt universitet eller högskola eller elev i grundskola eller gymnasium.