Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Elever i gymnasieskola

Elever i skolan kan åka utomlands för att studera.

Ett år i Frankrike, Spanien, Tyskland eller Österrike

För dig som går i årskurs ett eller två i gymnasiet finns något som heter "Ettårsprogrammen". Genom dem kan du ansöka om att studera ett år i Frankrike, Spanien eller Tyskland/Österrike. Ansöker gör du direkt via oss.

Ett år i Frankrike

Ett år i Spanien

Ett år i Tyskland/Österrike