Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Program

Genom de program och aktiviteter som du hittar på utbyten.se är det möjligt för förskolor, skolor, gymnasieskolor, universitet, företag, organisationer och andra aktörer inom utbildningsområdet att söka medel och stöd för att genomföra internationella samarbeten och utbyten av olika slag.

Det kan röra sig om till exempel

  • samarbetsprojekt med organisationer i andra länder
  • utvecklingsprojekt med organisationer i andra länder
  • fortbildning utomlands
  • praktik utomlands
  • studier utomlands
  • erfarenhetsutbyte/studiebesök utomlands

I regel är det skolan, lärosätet, företaget eller organisationen som söker, och enskilda individer deltar.

Hitta rätt program eller stipendium för dig och din organisation

Under sidan Program A-Ö hittar du en förteckning över de program och stipendier som vi administrerar. Programmen beskriver vem som kan söka och vad man kan göra.

Sök program och stipendier är en sökfunktion som du använder för att hitta rätt program utifrån vad du arbetar med eller gör och inom vilket område samt vilka aktiviteter du och din organisation kan söka och delta i.

Här hittar du som arbetar som tjänsteman också information om möjligheter till tjänstemannautbyte inom Norden, EU och Europa.